1

0905 25 25 50 - 0236 3 879 001

Sản phẩm

BÁNH KHÔ NỔ GÓI TRẦN 500g

Giá: 45.000 / hộp 50.000 - 10 %

BÁNH KHÔ MÈ GÓI TRẦN 500g

Giá: 49.500 / hộp 55.000 - 10 %

BÁNH MÈ ĐEN HỘP 300g

Giá: 40.500 / hộp 45.000 - 10 %

BÁNH MÈ TRẮNG HỘP 300g

Giá: 40.500 / hộp 45.000 - 10 %

BÁNH KHÔ MÈ (BỘT GẠO) GÓI 250gr

Giá: 36.000 / hộp 40.000 - 10 %

BÁNH KHÔ MÈ (BỘT MÌ) GÓI 250gr

Giá: 36.000 / hộp 40.000 - 10 %

Đặc sản Đà Nẵng

Đặc sản Đà Nẵng

Đặc sản Đà Nẵng
Đặc sản Đà Nẵng

Trang chủ

Giới thiệu

Sản phẩm

Tin tức