1

0905 25 25 50 - 0236 3 879 001

Sản phẩm

BÁNH KHÔ MÈ ĐẶC BIỆT HỘP 500gr

Giá: 63.000 / hộp 70.000 - 10 %

BÁNH KHÔ MÈ ĐEN HỘP 500gr

Giá: 45.000 / hộp 50.000 - 10 %

BÁNH KHÔ MÈ HỘP 500gr

Giá: 45.000 / hộp 50.000 - 10 %

BÁNH KHÔ MÈ HỘP 400gr

Giá: 40.500 / hộp 45.000 - 10 %

BÁNH KHÔ NỔ HỘP 400gr

Giá: 40.500 / hộp 45.000 - 10 %

BÁNH KHÔ MÈ ĐEN HỘP 250gr

Giá: 27.000 / hộp 30.000 - 10 %

Đặc sản Đà Nẵng

Đặc sản Đà Nẵng

Đặc sản Đà Nẵng
Đặc sản Đà Nẵng

Trang chủ

Giới thiệu

Sản phẩm

Tin tức